SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Yönetim Kurulu Kararı Gereği Görev Dağılımı
Açıklanacak Özel Durum: (29.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda G...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi
Açıklanacak Özel Durum: (13.05.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanan Bilgilendirme Politikas...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na Çağrı Yoluyla Hisse Toplanması Yükümlülüğünden Muafiyet Tanınması
(Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na Çağrı Yoluyla Hisse Toplanması Yük...more
Kasım 30, 1999
Itriyat Pazarında Faaliyet Gösterilmeğe Başlanması
Şirketimiz bugünden (17.06.2009) itibaren, öncelikle 5 adet Selçuk Ecza, 4 adet As Ecza şubesi olmak üzere topl...more
Kasım 30, 1999
Shkola Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Shkola Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Shkola Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Shkola Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Shkola Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Shkola Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 20 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Ku...more
Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Kuruluşu
Şirketimiz, Shkola Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 45.000.-TL nominal değerli hisse ile %90 oran...more
Kasım 30, 1999
2009 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2010 tarihinde 2010/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirketimiz tar...more
Kasım 30, 1999
Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARI    ...more
Kasım 30, 1999
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Pay Dağıtım Tarihi Duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-673 sayılı yazısı ile; Şirketimizin 750.000.000...more
Kasım 30, 1999
2010 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsol...more
Kasım 30, 1999
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 25 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Ku...more
Kasım 30, 1999
2011 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ekte yer alan yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplan...more
http://steroids-king.com

steroids-safe.com

https://anabolik-store.com