SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2010 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
25 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun öner...more
Kasım 30, 1999
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 25 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Ku...more
Kasım 30, 1999
Şirketimizin 25 Mayıs 2012 günü yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi
Şirketimiz tarafından 04.05.2012 ta...more
Kasım 30, 1999
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Shkola Tic. ve San. A.Ş.'nin 31.05.2012 tar...more
Kasım 30, 1999
2011 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
31 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nu...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş. 03/02/2009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nin 5/h-1 ve 14'üncü maddeleri kapsamında y...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
Shkola Tic. ve San. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında...more
Kasım 30, 1999
2009 Yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplana...more
Kasım 30, 1999
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2011 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. ...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğinin 5/(1)-a maddesi kapsamında   ...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Se...more
Kasım 30, 1999
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/04/2010 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. N...more
Kasım 30, 1999
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul ...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır."Ko...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 10.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 10.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Se...more
Kasım 30, 1999
Shkola Ticaret ve Sanayi A.Ş. 19/01/2009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nin 5/h-1 ve 14'üncü maddeleri kapsamında y...more